Paroc

Paroc BLT 9

Použití a aplikace:
Finská izolační kamenná vlna Paroc je vyráběná z přírodní vulkanické horniny a malého množství organického pojiva (přibližně 2 až 4 %), které se přidává ve výrobním procesu. Kamenná minerální vlna nehoří, protože je vyrobená z anorganických materiálů. Nehořlavá kamenná vlna se hodí k izolování obtížně přístupných prostor ve střešních konstrukcích. Je skvělá při dodatečné izolaci nedostatečně izolovaného objektu.
Izolace z kamenné vlny je jednoduchý a nákladově efektivní způsob pro úsporu energie a ochranu životního prostředí. Snižuje náklady na vytápění, umožňuje přívod čerstvého a zdravého vzduchu dovnitř a činí stavbu zvukotěsnější. Foukaná kamenná vlna PAROC velmi dobře odpuzuje vodu. Narušuje kapiláry a neabsorbuje vodu. Kamenná vlna PAROC má vysokou propustnost vodních par. Nedochází ke kondenzaci vody v izolaci. Složení kamenné vlny je 98% vzduchu a 2% kamenných vláken. Kamenná vlna je anorganický materiál, který udržuje svůj tvar a rozměry ve všech podmínkách. Proto je životnost mechanických vlastností výborná a degradace únosnosti při použití je nízká.

paroc foukana mparoc material mparoc izolace m

Výhody materiálu:

 • skvělé tepelně izolační vlastnosti
 • požární bezpečnost A1 (nepřispívají k šíření ohně)
 • může se používat v elektrických a elektronických zařízeních
 • vynikající zvukově izolační materiál
 • odpuzuje vodu
 • propouští vodní páry
 • kamenná vlna odolává času, ohni i vodě
 • kamennou vlnu PAROC lze kdykoli bezpečně recyklovat nebo zlikvidovat
 • kamenná vlna je odolná
 • bezpečnost vláken minerální vlny (certifikace EUCEB a RAL)

euceb certifikatral znacka jakosti

Vlastnosti materiálu:

 • Deklarovaný součinitel tepelné vodivosti – λD = 0,038* W/mK
  *) při objemové hmotnosti 12 kg/m3
 • Třída reakce na oheň – A1 (Nejvyšší stupeň požární bezpečnosti. Nehořlavé – nevykazující celkové vzplanutí.)
 • Třída sesednutí – < 1%
 • Faktor difuzního odporu – μ = 1

Vysvětlení pojmů:

 • tepelná vodivost – schopnost materiálu vést teplo. Tepelná vodivost představuje rychlost, jakou je schopno se teplo šířit z vyhřátě části materiálu do chladnější části.
 • součinitel tepelné vodivosti – definuje množství tepla, které dokáže za jednotku času projít materiálem. Čím je hodnota nižší, tím více materiál izoluje.
 • difúzní odpor – schopnost materiálu propouštět vodní páru difúzí (Proces samovolného rozptylování částic v prostoru. Pára se rozptýlý rovnoměrně do celého prostoru, kterého je schopna dosáhnout.). Čím menší je hodnota difúzního odporu, tím lépe materiál „dýchá“ a umožňuje vodní páře a plynům pohyb materiálem.
 • faktor difúzního odporu – označení μ (mí), bezrozměrná veličina. Jde o poměrnou materiálovou veličinu, která říká, kolikrát je součinitel difúze vodních par ve vzduchu větší, než součinitel difúze vodních par v daném materiálu.

Technický list:

PAROC BLT 9 certifikat maly

Příběh o minerální vatě si můžete pustit tady:

CERTIFIKÁTY

PAROC BLT 9 certifikat maly

NAŠI PARTNEŘI

paroc logo