Rodinné domy

rodinne domy izolaceU zateplení rodinného domu nejvíce pocítíte míru úspory na vytápění. Foukaná minerální izolace zcela vyplní všechny dutiny a stropy. Nevytváří žádné tepelné mosty. Investice do zateplení rodinného domu se Vám na úsporách vrátí za 4 – 6 let. Zateplením minerální foukanou izolací získáte vysoký účinek za nízkou cenu.

Zemědělské objekty

Zemědělské objekty nebyly v minulosti zateplovány vůbec. V dnešní době, kdy hledáme ekonomické úspory a zároveň požadujeme vysokou výtěžnost chovu, je dodatečná izolace zemědělských objektů výhodná. Zateplení foukanou minerální izolací je rychlé, aniž by jakkoliv omezilo provoz objektu. U těchto staveb většinou probíhá zateplení foukáním izolace na plochu.
Zateplením zemědělského objektu zvýšíme úsporu nákladů a zároveň komfort chovaných zvířat.

Průmyslové objekty

Nezateplené průmyslové haly s pultovou střechou jsou doslova teplotním peklem pro zaměstnance. V zimních měsících je zde neskutečné chladno a v letních měsících zase nesnesitelné horko. Zateplením průmyslové haly dosáhnete nemalých ekonomických úspor na ušetřené energii za vytápění a zároveň zajistíte teplotní komfort svým zaměstnancům v zimě i v létě.

Panelové a bytové domy

U panelového či několikapatrového bytového domu se setkáváme hlavně s investicí do výměny oken a zateplení fasád. Do zateplení půdních a mezistropních prostorů se investuje méně často, třebaže i tento druh izolace má svůj podstatný význam, co se týče úspor na vytápění. Při nezateplení půdních prostor dochází ke komínovému efektu, kdy teplo uniká stropní konstrukcí ven. V letních měsících zase v podkrovních bytech dochází k přehřátí prostoru a stávají se tak téměř neobyvatelnými. Obyvatelé přízemních bytů umístěných nad garážemi zase ocení zateplení podlahy, kde jsou časté značné tepelné mosty a tím vznikají v bytech plísně.

Historické objekty

K zateplení historických objektů je vhodná právě foukaná izolace. Díky historické hodnotě stavby nelze do objektu příliš stavebně zasahovat. Minerální foukaná izolace umožňuje zateplení bez zásadních stavebních úprav a její aplikace nikterak nenarušuje běžný chod objektu.

Dodatečné zateplení minerální izolací se často využívá u objektů státní správy (obecních úřadů, škol) a kostelů nebo zámků.

Trámové stropy

tramove stropy1K aplikaci zateplení trámových stropů foukanou izolací se používá jen několik montážních otvorů. Není tedy zapotřebí celoplošně odstraňovat záklop. Do montážních otvorů se vsune hadice, jež zajišťuje transport materiálu od aplikačního stroje, umístěného na voze, přímo na místo určení. Trámový strop je po aplikaci izolace nadále pochozí.
Zateplení o ploše 100 m2 trvá přibližně 3 – 5 hodin.

Pultové střechy

Minerální foukaná izolace se aplikuje přímo do dutiny v pultové střeše. K zateplení celé pultové střechy většinou stačí pouze jeden montážní otvor. Foukaná izolace zajistí rovnoměrné rozmístění izolační vrstvy bez tepelných mostů. Docílíme tak dokonalého zateplení i v takto složité a špatně přístupné kontrukci. Zateplením pultové střechy můžeme snížit náklady na vytápění až o 30%.  Zároveň tím zamezíme přílišnému odtávání sněhu a následnému zamrzání vody a tvorbě rampouchů. Dalším přínosem zateplení pultové střechy je její tepelná izolace za letních měsíců, kdy se prostory pod střechou nadměrně přehřívaly. Izolace zamezí pronikání tepla do objektu a zajistí tak tepelný komfort jak v zimě, tak i v létě.
Pultové střechy najdeme nejenom na rodinných a panelových domech, ale i u průmyslových objektů. Všechny tyto stavby jsou vhodné pro zateplení foukanou minerální izolací.
Pultovou střechu o ploše 100 m2 umíme zateplit během 3 – 4 hodin.

Vazníkové konstrukce

tramove stropyZateplení vazníkových kontrukcí probíhá foukáním tepelné izolace přímo do půdních prostor (tzv. foukání na plochu). Tyto konstrukce jsou většinou dost členité a často zde bývá vedena vzduchotechnika či elektroinstalace. Z těchto důvodů nelze v těchto prostorech použít záklop. Foukaná minerální izolace zajišťuje celoplošnou izolaci prostoru bez tepelných mostů a zároveň je vhodná jako požární ochrana. Sílu foukané izolace si můžete zvolit dle požadavků na míru zateplení.
Strop o ploše 100 m2 zateplíme za 2 – 3 hodiny. Nebudete muset provádět žádné stavební úpravy.

Volné plochy

volne plochyZateplení na volné plochy se používá zpravidla tam, kde není požadovaná pochůznost prostoru. Takovéto zateplení je velmi rychlé a kvalitní. Foukaná minerální vlna se aplikuje přímo na strop, bez stavebních úprav a vytváření záklopů.
Prostor o ploše 100 m2 zateplíme za 2 – 3 hodiny.

Dutiny

izolace dutinyPřekážku foukané izolace netvoří ani svislé dutiny. Tato technologie umožňuje dodatečně zateplit i takovéto prostory. Stěny dřevostaveb, mansardové střechy, atd... K zateplení dutiny je zapotřebí vytvořit malé montážní otvory pro protažení hadice. Takto zcela vyplníme a zateplíme všechny dutiny, aniž by vznikly tepelné mosty.

CERTIFIKÁTY

PAROC BLT 9 certifikat maly

NAŠI PARTNEŘI

paroc logo